Sprawdź pogodę
HISZPANIA POGODA

Regulamin Holiday Trip Spain

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Niniejszy regulamin określa warunki najmu krótkoterminowego Apartamentów zamieszczonych na stronie holidaytrip-spain.com na portalach rezerwacyjnych oraz stronie fb https://www.facebook.com/apartamentywhiszpaniicentrumturystyczne/

1. Zameldowanie się jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

2. Rezerwacji należy dokonywać:
- poprzez system rezerwacyjny online na stronie holidaytrip-spain.com
- poprzez wiadomość na stronie https://www.facebook.com/apartamentywhiszpaniicentrumturystyczne/
- pod adresem e-mail: biuro@dlapolakow.com.pl,
- pod numerem telefonu: +34 652829814

3.Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu apartamentu między firmą IMGS Live Rest Invest S.L. w Hiszpanii właścicielem portalu Holiday Trip Spain, a Klientem, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i cenniku.

4. Celem potwierdzenia rezerwacji konieczne jest wykonanie przelewu zadatku w wysokości 30% kwoty należnej za cały pobyt. Zadatek jest bezzwrotny w razie rezygnacji z pobytu. Na 30 dni przed terminem przyjazdu gość zobowiązany jest dokonać wpłaty pozostałych 70% kwoty naleznej za pobyt. Brak wpłaty spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

5. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba pobytowa trwa w zależności od wielkości nieruchomości:

- apartament z 2 sypialniami – od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego
- apartament z 3 sypialniami – od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego
- apartament z 4 sypialniami oraz ville z dużym podwórkiem – od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego

6. Gość każdego wynajmowanego apartamentu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu.

7. Zarówno właściciel, jak i zarządca apartamentu zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji umowy w sposób sumienny i uczciwy.

8. Przekazanie apartamentu odbywa się poprzez:
- przedstawienie przez gościa dokumentu tożsamości,
- uregulowanie płatności za pobyt z tytułu rezerwacji apartamentu, w sytuacji, gdy opłata nie została jeszcze dokonana.
- obowiązuje dodatkowa opłata : depozytu zwrotnego na poczet ewentualnych wyrządzonych szkód czy zniszczeń w apartamencie w wysokości 200€ w gotówce.

9. W dniu wykwaterowania należy skontaktować się z obsługą biura IMGS Live Rest Invest S.L. i ustalić szczegóły zdania apartamentu. W przypadku wyjazdu przed planowanym terminem, nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane, a opłacone dni.

10. Osoby nie zameldowane w apartamencie mogą przebywać w nim od godziny 07:00do godziny 22:00.

11.Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00

12. Na terenie całego apartamentu oraz pomieszczeń gospodarczych (kuchnia, łazienka, przedpokój, sypialnie, tarasy, klatka schodowa) obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA!

13. Wniosek o przedłużenie pobytu poza okres obejmujący wcześniejszą rezerwację Gość powinien zgłosić Wynajmującemu co najmniej dobę przed datą ostatniego dnia pobytu. Wynajmujący uwzględni wniosek o przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.

14. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu Gość powinien niezwłocznie poinformować Pracowników biura IMGS Live Rest Invest S.L.

15. Wszystkie usterki zgłoszone później niż w pierwszej dobie pobytu będą egzekwowane od aktualnych Gości.

16. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione we wszelkich urządzeniach znajdujących się w apartamencie.

17. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez Niego podczas pobytu i do pokrycia wartości tych szkód.

18. Każdorazowo opuszczając Apartament w czasie pobytu, Gość jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych oraz okien, a także poprzez wyłączenie płyty grzewczej, piekarnika i innych pracujących urządzeń elektrycznych.

19. Właściciel jak i osoba zarządzająca apartamentem nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych dla Państwa przedmiotów. Prosimy o każdorazowe zamykanie drzwi wejściowych na zamek, zarówno podczas przebywania w apartamencie jak i podczas nieobecności.

20. Apartament nie jest hotelem w rozumieniu prawa, więc po zakończeniu pobytu prosimy o podstawowe posprzątanie apartamentu, aneksu kuchennego i łazienki. „Podstawowe posprzątanie” oznacza: sprzątnięcie aneksu kuchennego, pozmywanie naczyń, opróżnienie lodówki, zaścielenie łóżek i złożenie ręczników w jednym miejscu. Prosimy pamiętać o wyrzuceniu śmieci i zabraniu Państwa przedmiotów. 

21. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, biuro IMGS Live Rest Invest S.L w Hiszpanii zobowiązuje się do udostępnienia apartamentu zastępczego, podobnego do apartamentu pierwotnie zarezerwowanego, o ile będzie takim dysponowała. W przypadku braku wolnego apartamentu biuro IMGS Live Rest Invest S.L ma prawo anulować rezerwację.

22. Firma IMGS Live Rest Invest S.L w Hiszpanii nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów.

23. Zabranie ze sobą zwierząt domowych dozwolone jest tylko w przypadku uprzedniej zgody Pracowników biura IMGS Live Rest Invest S.L oraz jeśli dany apartament wyraża zgodę na ich przyjmowanie.

24. Wszystkie przedmioty wchodzące w skład wyposażenia apartamentów (w tym ręczniki) są własnością Właściciela apartamentu na zlecenie którego biuro IMGS Live Rest Invest S.L w Hiszpanii pośredniczy w wynajmie. Kradzież będzie zgłaszana odpowiednim służbom oraz karana finansowo.

25. Palenie tytoniu w apartamencie skutkuje karą finansową: 100€

26. Zagubienie kluczy, karty lub opaski basenowej skutkuje kara finansową 50€

27. Pozostawienie mieszkania w dniu wyjazdu w stanie przekraczającym normy czystości regulaminowe skutkuje kara finansową 100€

28. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w apartamencie oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.

29. Niestosowanie się do w/w zasad będzie skutkować natychmiastowym pobraniem depozytu, a także może skutkować wypowiedzeniem najmu bez zachowania prawa do zwrotu pieniędzy za pobyt.

30. Jeżeli podczas pobytu lub w dniu wyjazdu Rezydent odnotuje ewentualne szkody przekraczające kwotę depozytu lub zostanie stwierdzone zaginięcie wyposażenia:

- Następuje blokada całkowita depozytu a kwota pobrania zostanie ustalona w ciągu 7 dni od wyjazdu gościa z właścicielem apartamentu.

- Pozostałą wyliczoną kwotę strat Gość jest zobowiązany przekazać gotówką w apartamencie najpóźniej w dniu wyjazdu.
Rezydent po sprawdzeniu stanu apartamentu wypełnia formularz szkód a Gość jest zobowiązany podpisać taki dokument.

31. Podpisanie ww. formularza szkód przez obie strony jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków i pokrycia opisanych zniszczeń przez Gościa na podstawie formularza. Jeżeli jedna ze stron nie zgadza się z treścią protokołu zniszczeń to do wyjaśnienia sprawy zostaną wezwane odpowiednie służby działające na ternie Hiszpanii.

32. Jeżeli Rezydent nie odnotuje żadnych zniszczeń w dniu wyjazdu ani podczas pobytu Biuro IMGS Live Rest Invest S.L jest zobowiązane przekazać Gościom depozyt w takiej samej wysokości w jakiej został wpłacony w dniu zameldowania w gotówce.

33. Reklamację wnosi się drogą pisemną (mailem lub listownie) w terminie do 14 dni od momentu zakończenia pobytu.
Rozpatrzenia reklamacji dokonujemy do 14 dni roboczych, od momentu wpłynięcia do nas pisemnej reklamacji, w formie w jakiej wpłynęła do nas reklamacja (mail lub listownie).

34. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych od przesłanej odpowiedzi, oczekujemy na kontakt ze strony Klienta z potwierdzeniem zapoznania się z decyzją oraz w przypadku zwrotu kosztów lub części kosztów na podanie danych do wykonania przelewu. Zwrot kosztów nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na wskazany numer konta.
W przypadku braku odpowiedzi terminie 7 dni roboczych zwrot nie będzie realizowany a proces reklamacyjny uznaje się za zakończony.

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą IMGS Live Rest Invest S.L a Gościem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą IMGS Live Rest Invest S.L w Hiszpanii a Gościem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązujące na terytorium Hiszpanii.